Osebna izkaznica

Podjetje: IGM sava d.o.o.
Velika vas 62a
SI - 8273 Leskovec
Skrajšan naziv: IGM Sava
Leto ustanovitve: 1947­
Matična številka: 5249694
Elektronski naslov: info@igmsava.si
Identifikacijska številka za DDV: SI60835583
Šifra dejavnosti: 26.610
IBAN: SI56048210000331707; Nova KBM d.d.
Osnovni kapital znaša 741.349,52 €

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Krškem, številka vložka 10012500.