O NAS

IGM Sava je gradbeno podjetje z več desetletno tradicijo. Od svoje ustanovitve, leta 1947, se je ukvarjalo z različnimi dejavnostmi znotraj gradbene panoge, med drugim z visokogradnjo, nizkogradnjo, prodajo gradbenih materialov, rdeča nit skozi vso zgodovino pa je bila in do danes ostala proizvodnja armiranobetonskih elementov za najrazličnejše namene. Od leta 2005 je v sklopu skupine CGP organizizirano kot njeno hčerinsko podjetje. Danes v proizvodnem programu izdelujemo širok spekter predizdelanih elementov oziroma izdelkov iz armiranega betona, katere v večini primerov tudi montiramo na lokacijah po Sloveniji, Avstriji in Hrvaškem. Poleg armiranobetonskega programa, pa v naši železokrivnici s krivljeno armaturo oskrbujemo potrebe gradbincev širšega dolenjskega in posavskega bazena ter tudi drugod po Sloveniji. Vso proizvodnjo imamo pokrito z ustreznimi certifikati kakovosti, ki so poleg tradicije in pozitivnih referenc, garant kakovosti naših izdelkov in storitev.

V grobem naše produkte lahko razelimo na:

 • Montažne hale
 • Ohišja transformatorskih postaj
 • Armiranobetonske izdelke za posebne namene/li>
 • Storitve železokrivnice

Montažne hale proizvajamo v različnih izvedbah, glede na namembnost objekta in želje ter potrebe kupca. Vse naše montažne hale odlikuje funkcionalna dovršenost in vsestranska uporabnost tako za industrijske oz. poslovne zgradbe, kot tudi za trgovinske in športne objekte, ter gospodarska poslopja. Armiranobetonske hale IGM SAVA odlikuje vitkost, elegantnost in dolga življenjska doba. Konstrukcija omogoča enostavno dograjevanje, spreminjanje in vzdrževanje. Kupcem se individualno posvetimo in skupaj s projektanti najdemo najustreznejše konstrukcijeske rešitve zanje.

Poleg montažnih hal, IGM SAVA posveča posebno pozornost tudi objektom na področju distribucije električne energije. Armiranobetonska ohišja za transformatorske postaje so visokokvaliten in tehnološko dovršen proizvod, ki je rezultat lastnega razvoja v sodelovanju s slovenskimi in avstrijskimi distribucijami električne energije. Proizvodnja AB ohišij, ki zajema tako montažne, kot kompaktne transformatorske postaje, je edina na področju Slovenije, ki ima pridobljene vse certifikate tako za slovensko, kot avstrijsko tržišče. Širok spekter tipskih sestavljivih in tipskih kompaktnih postaj, dopolnjujemo z individualnim programom ohišij in kot posebnost nudimo opcijo montaže elektro komponent.

Tretji sklop betonskih izdelkov so izdelki za posebne namene. V podjetju smo za naše kupce razvili širok spekter standardnih izdelkov kot so garaže, avtobusna postajališča, panelne industrijske ograje, oporni zidovi in silosi, zbiralniki vode, visoke grede, EKO posode, stropni nosilci, omnia plošče..., ter druge izdelke po naročilu. Ekipa inženirjev zna prisluhniti željam in potrebam kupcev in na osnovi možnosti svetuje in pripravi optimalno individualno rešitev.

V dolgoletnem delovanju smo si nabrali kar lepo število izkušenj, srečali smo se z številnimi izivi na področju izvajanja AB konstrukcij in proizvodnje betonskih izdelkov. Prav zaradi individualne obravnave in cenovne ugodnosti, pa se kupci radi obrnejo na nas, kar je dokaz, da so naše rešitve dobre in kvalitetne.

ZGODOVINA

ZGODOVINA NAŠEGA PODJETJA

 • 1947­ Ustanovitev pod imenom Ograd in prvi projekt: gradnja cestnega odseka Mali Kamen – Veliki Kamen in Senuše – Veliki Trn
 • 1955 ­ Preimenovanje v Gradbeno podjetje Sava Krško (GP Sava)
 • 1958 ­ pripojitev gradbenega oddelka Kmetijske zadruge Videm
 • 1959 ­ odcepitev mizarske delavnice in ustanovitev novega podjetja Splošno mizarstvo Krško Novoles, TOZD Bor
 • 1963 ­ pripojitev gradbeno storitvenega podjetja Remont Senovo, od Komunalnega podjetja Krško se prevzame gramoznica Drnovo.
 • 1964 ­ Pripojitev podjetja Dolomit Brestanica in dopolnitev dejavnosti z prodajo kamnolomskih materialov.
 • 1966 ­ Nakup kamnoloma Gunte.
 • 1970 ­ Preimenovanje v Industrija gradbenega materiala Sava (IGM Sava)
 • 1973 ­ odkup gramoznice in obrata cementnin Brege od podjetja Sigmat
 • 1975 ­ V sklopu podjetja IGM Sava se ustanovi projektivni biro.
 • 1979 ­ Pripojitev Cestnega sklada Krško
 • 1980 ­ Odcepitev DE ceste in njena vključitev v Kostak Krško
 • 1983 ­ Na podlagi nove gradbene zakonodaje se formira nova organizacijska oblika: DO IGMP Sava z enotami TOZD IGM sava, TOZD Savaprojek in DSSS
 • 1985­ DO IGMP Sava postane članica PS Rudis Trbovlje

GALERIJA