galerija

SAVA 1-G-45, Elektro Gorenjska - TP Planica